Wstecz
Oferta / Usługi ubezpieczeniowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność przewoźnika za powierzony towar jest limitowana. W zależności od gałęzi transportu jest ona różna i wynosi:
- w transporcie drogowym 8,33 SDR /kg
- w transporcie morskim 2 SDR /kg
- w kolejowym 17 SDR /kg
Oznacza to, iż w przypadku szkody, nie we wszystkich przypadkach wynikające z prawa ubezpieczenie przewoźnika jest wystarczające, aby klient otrzymał odszkodowanie za pełną wartość towaru.

W określonych przypadkach sugerujemy klientom zawarcie umowy ubezpieczeniowej CARGO. Rozwiązanie takie oferujemy wszystkim klientom jako usługę dodatkową.
Oferowane ubezpieczenie daje klientom możliwość ubezpieczenia towaru do pełnej wartości, czyli tzw. ubezpieczenie cargo ładunków w transporcie wg klauzuli
ICC "A". Dodatkowo w transporcie morskim mogą być objęte ubezpieczeniem ryzyka wojenne wg Institute War Clauses (cargo)1.1.82/ Instytutowej Klauzuli Wojennej (ładunkowej) 1.1.82.