Wstecz
Aktualności / Certyfikat AEO

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 05.04.2013 posiadamy certyfikat AEO o numerze
PL AEOC 360000130019 wydany przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 

Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowne zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem.

Upoważnieni  Przedsiębiorcy w zamian za przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej, korzystają z prawnych przywilejów w zakresie ich obsługi przez organy celne.

Określone ułatwienia i uprawnienia związane z posiadaniem statusu AEO przewidują przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. L 253 z 11.10.1993, s. 1 z późn. zm) (RWKC).
Obejmują one m.in.:
- mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
- priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli
- wybór miejsca przeprowadzenia kontroli
- możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej
- uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli