Wstecz
Nagrody i wyróżnienia / Gazela Biznesu 2012

Z punktu widzenia „Pulsu Biznesu” gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia, po prostu ucieka do przodu.

Gazela Biznesu 2012 jest zatem firmą, która:
-  rozpoczęła działalność przed rokiem 2009 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
-  w roku bazowym 2009 jej przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
-  w latach 2009-2011 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
-  w latach 2009-2011 ani razu nie odnotowała straty
-  przynajmniej od roku 2009 udostępnia informacje odnośnie wyników finansowych firmie  Coface Poland lub redakcji „Puls Biznesu”. 

Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych gatunków- rekinów, byków, niedźwiedzi, a tym bardziej hien. Tą cechą jest nieskazitelna reputacja, uczciwość, wobec kontrahentów, pracowników, a także … skarbu państwa.